- szkolenia

Idź do spisu treści

Menu główne:

Firma CONSULT Szkolenia Techniczne bazuje na wieloletnim doświadczeniu w zakresie realizacji specjalistycznych szkoleń technicznych dla sektora budowlanego. Współpracujemy z wieloma ekspertami budowlanymi, firmami i instytucjami technicznymi.

Prowadzimy szkolenia techniczne dla firm z sektora budownictwa ogólnego, komercyjnego, infrastrukturalnego, przemysłowego, energetycznego, logistycznego i innych sektorów aktywności inwestycyjno-budowlanej. Prowadzimy również seminaria z zakresu prawa budowlanego, zarządzania kontraktami, itp.

Odbiorcami naszych szkoleń są głównie generalni wykonawcy, wykonawcy, deweloperzy, inwestorzy, architekci i projektanci.

Szkolenia posiadają najczęściej formę seminaryjną i skupiają się wokół najważniejszych zagadnień przygotowania i prowadzenia inwestycji budowlanych oraz wykonawstwa robót budowlanych.

Nasze szkolenia dedykowane są kadrze technicznej, a przede wszystkim kierownikom projektów, kierownikom budów, inżynierom budów, projektantom i inspektorom nadzoru budowlanego oraz służą podniesieniu kwalifikacji zawodowych uczestników szkoleń.

Podstawowym celem prowadzonych szkoleń jest udostępnienie słuchaczom aktualnej wiedzy technicznej, poprawa organizacji pracy, obniżenie kosztów inwestycji oraz zmniejszenie liczby reklamacji i usterkowości prac.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego